ติดต่อเรา

เป็นหินโดโลไมต์ที่เป็นซิลิซิไฟด์เหมาะสำหรับคอนกรีตมวลรวมหยาบในการสร้างเขื่อน