ติดต่อเรา

ซัพพลายเออร์อุปกรณ์ก่อสร้างขนาดใหญ่ในเจดดาห์

การเลือกซัพพลายเออร์ที่ดี มีปัจจัยอะไร …

  1. ร้านซัพพลายเออร์ ไม่มีของที่ต้องการเป็นปัญหาที่ทุกธุรกิจพบเจอบ่อยที่สุด ดังนั้น เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาดังกล่าว ผู้รับเหมาควรมีร้านค้าซัพพลายเออร์อีกร้านเตรียมพร้อมไว้เสมอ หรือ สามารถทำสัญญากับร้า...
  2. ร้านค้าซัพพลายเออร์ ส่งของช้า ไม่ตรงตามเวลา ที่กำหนด ทำให้หน้างานเสียหาย ติดขั…
  1. ร้านซัพพลายเออร์ ไม่มีของที่ต้องการเป็นปัญหาที่ทุกธุรกิจพบเจอบ่อยที่สุด ดังนั้น เพื่อป้องกันการเกิดปัญหาดังกล่าว ผู้รับเหมาควรมีร้านค้าซัพพลายเออร์อีกร้านเตรียมพร้อมไว้เสมอ หรือ สามารถทำสัญญากับร้า...
  2. ร้านค้าซัพพลายเออร์ ส่งของช้า ไม่ตรงตามเวลา ที่กำหนด ทำให้หน้างานเสียหาย ติดขัด สามารถแก้ไขได้โดยการทำสัญญาคู่ค้าตั้งแต่ต้น เพื่อแสดงถึงกฎข้อบังคับเป็นลายลักษณ์อักษร เช่น หากร้านส่งของไม่ตรงเวลา ช้...
  3. แต่ทางร้าน LEKKLA ร้านค้าเหล็กระยองส่งเหล็กรวดเร็ว ทันเวลา จะไม่เกิดปัญหาดังกล่าวแน่นอน
  4. ร้าน ซัพพลายเออร์ บริการไม่ทั่วถึง ปัญหานี้เกิดขึ้นกับร้านค้าซัพพลายเออร์เจ้าใ…
See more