ติดต่อเรา

กระบวนการเตาเผา

เตาเผาขยะ

  1. เตาเผาขยะเป็นเตาเผาพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์ในการเผาวัสดุที่อาจเป็นอันตร…
  2. การเผาโดยทั่วไปจะใช้ในสถานการณ์ที่มีของเสียสะสมจำนวนมาก และเมื่อจำเป็นต้องบำบัดของเสียขนาดใหญ่และต่างกัน สามารถจัดการกับสารมลพิษอันตรายต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งดิน กากตะกอน ของเหลว และก๊า...
  1. เตาเผาขยะเป็นเตาเผาพิเศษที่ออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์ในการเผาวัสดุที่อาจเป็นอันตร…
  2. การเผาโดยทั่วไปจะใช้ในสถานการณ์ที่มีของเสียสะสมจำนวนมาก และเมื่อจำเป็นต้องบำบัดของเสียขนาดใหญ่และต่างกัน สามารถจัดการกับสารมลพิษอันตรายต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งดิน กากตะกอน ของเหลว และก๊า...
  3. วัตถุประสงค์หลักของการเผาคือเพื่อทำลายและทำให้สารอันตรายที่มีอยู่ในขยะเป็นกลาง กระบวนการนี้สามารถกำจัดมลพิษได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ตัวทำละลาย PCBs (โพลีคลอริเนตเต็ดไบฟีนิล) และยาฆ่าแมลง อย่างไรก...
  4. เตาเผาขยะมักใช้สำหรับการกำจัดของเสียที่เป็นของแข็ง ของเหลว และก๊าซที่เกิดจากกระบวนการผลิตต่างๆ อย่างปลอดภัย นอกจากการกำจัดขยะแล้ว เตาเผาขยะ…
See more