ติดต่อเรา

ในซิมบับเวการขุดเพนฮาลองกา ฉันต้องการทราบหลุมฝังศพที่มีการซ่อนทองที่ถูกลอกเลียนแบบ