ติดต่อเรา

ความละเอียด มอเตอร์กำลังโรงสีดิบแนวตั้ง

หน้าที่ของเครื่องกลึง cnc เครื่องกัด cnc

  1. เมื่อผู้ใช้งานป้อนคำสั่งเครื่องกลึง cncมีระบบควบคุมที่ป้อนข้อมูลโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของเครื่องผ่านแผงคีย์บอร์ด / แป้นพิมพ์ (Key Board) หรือเทปแม่เหล็ก (Magnetic Tape)
  2. คำสั่งจะถูกส่งผ่านระบบควบคุม เมื่อระบบควบคุมอ่านโปรแกรม และนำข้อมูลไปควบคุมการทำงานเครื่องจักรกล โดยอาศัยมอเตอร์ป้อน (Feed Motor) เพื่…
  1. เมื่อผู้ใช้งานป้อนคำสั่งเครื่องกลึง cncมีระบบควบคุมที่ป้อนข้อมูลโปรแกรมคอมพิวเตอร์ของเครื่องผ่านแผงคีย์บอร์ด / แป้นพิมพ์ (Key Board) หรือเทปแม่เหล็ก (Magnetic Tape)
  2. คำสั่งจะถูกส่งผ่านระบบควบคุม เมื่อระบบควบคุมอ่านโปรแกรม และนำข้อมูลไปควบคุมการทำงานเครื่องจักรกล โดยอาศัยมอเตอร์ป้อน (Feed Motor) เพื่อให้แท่นเลื่อนเคลื่อนที่ตามคำสั่ง
  3. ระบบมอเตอร์ได้รับคำสั่ง ซึ่งโดยปกติแล้วเครื่องกลึง cnc จะมีมอเตอร์ในการเคลื่อนที่อยู่ 2 ตัว โดยระบบควบคุมอ่านโปรแกรมและส่งสัญญาณผ่านภาคขยายสัญญาณของระบบขับ (Drive Amplified)
See more