ติดต่อเรา

โรงงานบดซันโบ

ข้อมูล โรงงาน : บริษัท โฟร์ซันส์ (ประเทศไทย) จำกัด

ข้อมูล โรงงาน : บริษัท โฟร์ซันส์ (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 121/4 หมู่ 3 ถนน วิฑูรย์ดำริ ตำบล บ้านบึง อำเภอ บ้านบึง จังหวัด ชลบุรี 20170 เบอร์โทรศัทพ์ 750701