ติดต่อเรา

กรดและทรายล้างคอนกรีต

กรวดล้าง ทรายล้าง ต่างกันอย่างไร ข้อดี ข้อเสีย …

  1. ขั้นตอนล้างคราบซีเมนต์ ให้นำกรดเกลือมาผสมให้เจือจาง แล้วเทล้างคราบปูนซีเมนต์บนทรายล้างให้ดูสีสันสดใสสวยงาม หากไม่ผสมให้เจือจางจะทำให้ปูนซีเมนต์และทรายล้างหลุดออกเยอะ  จากนั้นควรเคลือบผิว…
  2. เมื่อทำลวดลายรูปแบบไหน ขนาดไหนก็ตาม ทั้งพื้นและผนัง ควรมีเส้นแบ่งพื้นที่ที่ทำจากวัสดุทองเหลือง อลูมิเนียม หรือพีวีซี (PVC) เพราะเว…
  1. ขั้นตอนล้างคราบซีเมนต์ ให้นำกรดเกลือมาผสมให้เจือจาง แล้วเทล้างคราบปูนซีเมนต์บนทรายล้างให้ดูสีสันสดใสสวยงาม หากไม่ผสมให้เจือจางจะทำให้ปูนซีเมนต์และทรายล้างหลุดออกเยอะ  จากนั้นควรเคลือบผิว…
  2. เมื่อทำลวดลายรูปแบบไหน ขนาดไหนก็ตาม ทั้งพื้นและผนัง ควรมีเส้นแบ่งพื้นที่ที่ทำจากวัสดุทองเหลือง อลูมิเนียม หรือพีวีซี (PVC) เพราะเวลาเกิดรอยร้าวนั้นจะเกิดตามเส้นที่แบ่งไว้ เวลาซ่อมแซมก็จะซ่อมเฉพาะบร...
See more