ติดต่อเรา

เครื่องป้อนสกรูอัตโนมัติ

เครื่องป้อนสกรูอัตโนมัติ HIOS สกรูป้อน/ถาด

รองรับสกรู 4 ประเภท ใช้งานง่ายและจ่ายสกรูได้อย่างราบรื่น สามารถเปลี่ยนรางได้ เข้ากันได้กับบิตมาตรฐานจากผู้ผลิตแต่ละราย มีแบบดูดด้วย