ติดต่อเรา

ฟรีพื้นที่รีไซเคิลคอนกรีต

6 ขั้นตอนเทพื้นคอนกรีตให้เรียบสวย

  1. การตรวจสอบก่อนมีการเทพื้นคอนกรีต   ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมเหล็กเสร็จ วางแบบหล่อคอนกรีตว่าพร้อมใช้งานหรือไม่ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในขั้นตอนแรก
  2. การตรวจสอบระหว่างการเทพื้นคอนกรีต  ต้องมีการตรวจสอบในขณะติดตั้งเทคอนกรีตว่ามีปั…
  3. การตรวจสอบหลังจากเสร็จสิ้นการเทพื้น ต้องมีการสำรวจปัญหาว่าพบข้อผิดพลาดใดบ้าง เช่น หากพบรอยรั่ว รอยร้าว คอนกรีตโก่งตัว ควรรีบดำเนินการแก้ไขเพื่อไม่ให้ปัญหาน…
  1. การตรวจสอบก่อนมีการเทพื้นคอนกรีต   ไม่ว่าจะเป็นการเตรียมเหล็กเสร็จ วางแบบหล่อคอนกรีตว่าพร้อมใช้งานหรือไม่ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในขั้นตอนแรก
  2. การตรวจสอบระหว่างการเทพื้นคอนกรีต  ต้องมีการตรวจสอบในขณะติดตั้งเทคอนกรีตว่ามีปั…
  3. การตรวจสอบหลังจากเสร็จสิ้นการเทพื้น ต้องมีการสำรวจปัญหาว่าพบข้อผิดพลาดใดบ้าง เช่น หากพบรอยรั่ว รอยร้าว คอนกรีตโก่งตัว ควรรีบดำเนินการแก้ไขเพื่อไม่ให้ปัญหานั้นส่งผลเสียในระยะยาว
See more