ติดต่อเรา

แร่ถูกบด จากนั้นจึงลอยขึ้นและแยกออกจากกันและทำให้แห้ง