ติดต่อเรา

ข้อมูลโรงสีบอล

ข้อมูล โรงงาน : บริษัท โรงสีเตียหลีฮง 2 (2008) จำกัด

ข้อมูล โรงงาน : บริษัท โรงสีเตียหลีฮง 2 (2008) จำกัด เลขที่ 37-37/1 หมู่ 2 ถนน ทางหลวงสาย 3481 ตำบล บางเตย อำเภอ บ้านสร้าง จังหวัด ปราจีนบุรี 25150 เบอร์โทรศัทพ์ -