ติดต่อเรา

บดเป็นปุ๋ยหมัก

การทำปุ๋ยหมัก

  1. ปุ๋ยหมักเป็นส่วนผสมของวัสดุอินทรีย์ที่ใช้เป็นปุ๋ยพืชและปรับปรุงคุณภาพทางกา…
  2. อุดมไปด้วยสารอาหารจากพืชและสิ่งมีชีวิตที่เป็นประโยชน์ เช่น แบคทีเรีย โปรโตซัว ไส้เดือนฝอย และเชื้อรา ส่วนผสมที่ได้จึงเหมาะสำหรับการเจริญเติบโตของพืช
  3. ปุ๋ยหมักช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินในสวน ภูมิทัศน์ พืชสวน การเกษตรในเมือง และเกษตรอินทรีย์ ด้วยเหตุนี้จึงลดการพึ่งพาปุ๋ยเคมีเชิงพาณิชย์
  1. ปุ๋ยหมักเป็นส่วนผสมของวัสดุอินทรีย์ที่ใช้เป็นปุ๋ยพืชและปรับปรุงคุณภาพทางกา…
  2. อุดมไปด้วยสารอาหารจากพืชและสิ่งมีชีวิตที่เป็นประโยชน์ เช่น แบคทีเรีย โปรโตซัว ไส้เดือนฝอย และเชื้อรา ส่วนผสมที่ได้จึงเหมาะสำหรับการเจริญเติบโตของพืช
  3. ปุ๋ยหมักช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดินในสวน ภูมิทัศน์ พืชสวน การเกษตรในเมือง และเกษตรอินทรีย์ ด้วยเหตุนี้จึงลดการพึ่งพาปุ๋ยเคมีเชิงพาณิชย์
  4. ปุ๋ยหมักให้ธาตุอาหารเป็นปุ๋ยสำหรับพืชผล ทำหน้าที่เป็นสารปรับสภาพดิน เพิ่มปริมาณฮิวมัสหรือกรดฮิวมิกในดิน และแนะนำแบคทีเรียที่มีประโยชน์ที่ช่วยยับยั้งเชื้อโรคในดิน และลดโรคที่มากับดิน
See more